Krakowski Pracodawca Roku 2022

W plebiscycie wyróżnieni zostali pracodawcy, którym udało się zbudować politykę zatrudnienia otwartą na potrzeby pracownika i których działalność miała także pozytywny wpływ na wizerunek Miasta Krakowa. W tej edycji konkurs został rozszerzony o dodatkową kategorię – Krakowski Pracodawca Roku 2022 Wspierający Ideę Różnorodności. Pozwala ona docenić zaangażowanie firm i przedsiębiorców w budowanie otwartego, tolerancyjnego i przestrzegającego praw mniejszości rynku pracy.

W kategorii Pracodawca Roku 2022 Przyjazny Osobom z Niepełnosprawnościami wygrała firma Danuta Borowiec Gabinet Masażu Venezia, a wyróżnienie otrzymała firma HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o.

W kategorii Pracodawca Roku 2022 Przyjazny Cudzoziemcom zwyciężyła firma Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o., a wyróżnienie w tej dziedzinie otrzymała firma Auchan Polska Sp. z o.o.

Kolejna kategoria dotyczyła Pracodawcy Roku 2022 Wspierającego Ideę Różnorodności, w której zwyciężyła firma IKEA Retail Sp. z o.o.

Natomiast Nagrodę Główną w konkursie Krakowski Pracodawca Roku 2022 otrzymało przedsiębiorstwo SIG – Specjalistyczne materiały budowlane Sp. z o.o.

Wyróżnienia wręczył laureatom zastępca dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy ds. rynku pracy Waldemar Jakubas. – Firmy, które zostały przez nas nagrodzone, są wzorem dla innych krakowskich przedsiębiorstw. Wszyscy pracodawcy powinni brać z nich przykład, by mądrze i z korzyścią zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy współtworzyć relacje wewnątrz firmy. A także wspierać pracownika, by ta współpraca trwała długie lata – powiedział Waldemar Jakubas.

Pierwsza edycja konkursu Krakowski Pracodawca Roku odbyła się w 2021 roku. Plebiscyt powstał z inicjatywy Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Ma wyróżniać i promować lokalnych pracodawców cechujących się wysokim poziomem kultury organizacyjnej, troską o każdego pracownika, bez względu na płeć, kraj pochodzenia czy niepełnosprawności, zaangażowaniem w tworzenie nowych miejsc pracy i aktywizację osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, przywiązaniem do idei współpracy i partnerstwa. Udział w konkursie to dla krakowskich pracodawców szansa zaprezentowania działań i procedur, które przyczyniają się do budowania przyjaznego środowiska pracy.