„Partnerstwo między powiatami na rzecz rozwoju rynku pracy w aglomeracji krakowskiej”

 

Sytuacja społeczna i gospodarcza na lokalnych rynkach pracy w metropolii Krakowskiej utrzymuje stałe tendencje związane z wskaźnikami stopy bezrobocia, pojawiania się ofert pracy czy zawodami deficytowymi. Cały region staje przed poważnymi wyzwaniami wynikającymi z globalnych uwarunkowań, przepisów prawa, oczekiwań pracodawców i pracowników. To nie jedyne czynniki nadające sens budowania wspólnej polityki zatrudnienia w powiecie krakowskim, wielickim, proszowickim oraz mieście Krakowie. Bezrobocie nie ma granic a proces globalizacji pozwala pracodawcom prowadzić swoje firmy w wielu miejscach na świecie. Pojawiają się również bardzo zbliżone problemy powiatów związane z zwiększającym się niedoborem pracowników. O ile stolica Małopolski posiada bardzo bogate zasoby korporacji międzynarodowych, o tyle ościenne gminy bazują na firmach o lokalnym potencjale. Wspólna polityka zatrudnienia może prowadzić do zniwelowania barier ograniczających rozwój całego regionu, a także budowania świadomego
i zrównoważonego rozwoju gospodarczego na obszarze objętym porozumieniem. O tym jak wpłynie partnerstwo powiatu krakowskiego, wielickiego, proszowickiego oraz miasta Krakowa na rozwój lokalnych rynków pracy – dowiecie się podczas konferencji inaugurującej Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do Celu”. Całą konferencję poprowadzi dla Państwa dziennikarz, felietonista Pan redaktor Zbigniew Bartuś. Wśród prelegentów obecni będą sygnatariusze porozumienia.

Całą konferencję będziecie mogli Państwo zobaczyć 25 października na portalu Facebook Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o godzinie 9:00.